Detaylar

SRC 1-2-3-4 Kursları

SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Nedir ?
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgedir.

SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır;

SRC1: ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI,
SRC2: YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI,
SRC3: ULUSLAR ARASI EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI,
SRC4: YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI,
SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Alabilme Koşulları Nelerdir?
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgedir.

— SRC1 ve SRC 2 alabilmek için 26 ile 63 yaş arasında olup lise mezunu olmak gerekmektedir.
—SRC3 ve SRC 4 alabilmek için 19 ile 63 yaş arasında olmak gerekmektedir.
NOT: SRC 1’i alan SRC 2‘yi, SRC 3’ü alan SRC 4’ü almış olur.

Kimler SRC Belgesi Almak Zorundadır?
Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında açıklandığı gibi;taşımacılık işini meslek olarak yapacak kişilerle;her türlü kamyon, kamyonet, çekici, yarı römork, tanker v.b. araçları kullanan sürücüler ile, il sınırları içinde 100 km. ye kadar mesafedeki şehir içi taşımalar hariç olmak üzere, yolcu taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, otomobil ile okul taşıtı sürücülerinin alması gereken belgedir.

SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurumlara başvurup yeterli eğitimden geçen ve Ulaştırma bakanlığının yaptığı sınavdan 60 tam puan ve üzeri alanlar SRC belgesi almaya hak kazanırlar.

NOT: Ulaştırma Bakanlığı SRC ,sınavlarını yılda 4 kez Ulaştırma Bölge Müdürlüklerininin bulunduğu illerde yapmaktadır.Her bir sınavda sadece tek bir türde SRC belgesi alınabilir.Bunun anlamı şudur:hem yük hem de yolcu türü SRC belgesi almak üzere başvurup ,eğitimi tamamlayan kişiler ,eğitim sertifikalarını aynı anda almakla birlikte sınav da her biri için ayrı ayrı sınava tabi tutulurlar.Eğitim sertifikası 2 yıl boyunca 4 kez sınava girme hakkını verir.4 hakkını kullanıp başarılı olamayan adayların yeniden eğitime tabi tutulması gerekmektedir.

SRC Eğitimi ve Sertifika Süreci Nedir?
SRC belgesine başvuru yapmak isteyen sürücülerin ,5 günlük SRC eğitime katılmaları gerekmektedir. SRC eğitimine katılan sürücülere, eğitimini tamamladıktan sonra kursumuz tarafından eğitimi müteakip Ulaştırma Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası verilir.Bu eğitimi tamamlama sertifikası kursiyere 2 yıl da 4 kez sınava girme hakkı verir.. SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 60 puandır. SRC belgesi başvurusu yapan sürücüler kimlik ve ehliyet fotokopisi ile ilk başvurularını kursumuza gelerek yaptırabilirler.. SRC eğitimlerinde devam zorunludur.

Aranan Şartlar ve Belgeler Nelerdir?
SRC 1 (ULUSLAR ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)

1) ARANAN ŞARTLAR:

Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş diploma fotokopisi)
2 adet fotoğraf.
2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “E” sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar “B”, ”C” ve” D” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 1, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,

4) Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

SRC 2 (YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)

1) ARANAN ŞARTLAR:

Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş diploma fotokopisi)
2 adet fotoğraf.
2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “E” sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar “B”, “C” ve “D” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 2, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

SRC 3 (ULUSLAR ARASI EŞYA – KARGO TAŞIMACILIĞI)

1) ARANAN ŞARTLAR:

Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş diploma fotokopisi)
2 adet fotoğraf.
2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “E” sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için) olanlar “B”, “C” ve “D” sınıfı sürücü belgeleri olanlarda; SRC 2, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları,

4) Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şarttır.

SRC 4 (YURTİÇİ EŞYA – KARGO TAŞIMACILIĞI)

1) ARANAN ŞARTLAR:

Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
Tahsil durumunu gösteren belge (Lise veya dengi okulların birinden mezun olunmuş diploma fotokopisi)
2 adet fotoğraf.
2) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, “B” sınıfı sürücü belgesi (otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için) olanlar; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. “C “sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için) olanlar “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi olanlarda; SRC 4, Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 63 yaşından gün almamış olmaları,

SRC 5 (ADR) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kursları

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Sürücülerinin alması zorunlu bir belgedir. SRC 5 (ADR) belgesi almak için öncelikler SRC 3 veya SRC 4 belgesine sahip olunması gerekmektedir. SRC 5 eğitimi toplam 16 saattir.

SRC 5 Alabilme Koşulları Nelerdir?

19 yaşından gün almaları,
63 yaşından büyük olmamaları,
Src 3 yada Src 4 belgesine sahip olmak
Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. No. işlenmiş)
Ehliyet fotokopisi
SRC-3 veya SRC-4 fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf
Kurs sonunda Eğitim Merkezimizce ön sınav yapılacak olup, bu sınavı başaran katılımcılara Eğitim tamamlama belgesi verilecektir. TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından genel yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlar belirli aralıklarla yapılacak olup, sınav günleri yılda 6 kez olmak üzere belirlenmiştir. Yapılan sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması başarılı olunması için yeterlidir. Not: Bu sınavda 40 soru uygulanmaktadır.

SRC 5 Dersleri Nelerdir?
SRC 5 TEMEL EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel Yönetmelikler

Tehlikeli maddelerin tarihsel sürecinden, ADR sözleşmesinin genel kurallarından ve ülkemizde uygulanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelikten bahsedilmektedir.

Genel Tehlike Özellikleri

Tehlikeli maddelerin sınıflarından, özelliklerinden ve etkilerinden bahsedilmektedir. Ayrıca paketleme grubu ve sınıfların özellikleri de anlatılmaktadır.

Dökümantasyon

Araç içerisinde bulundurulması gereken evraklardan bahsedilir, sürücünün yapması gerekenler hakkında bilgi verilir.

Araç Çeşitleri, Ambalajlar, Donanım ve Teçhizatlar

Tehlikeli madde taşınabilen araç tiplerinden, ambalajların özelliklerinden ve araçlarda bulundurulması gereken donanım ve teçhizatlardan bahsedilmektedir.

İşaretleme ve Turuncu Renkli Plaka

Araçların ve ambalajların nasıl işaretleneceğinden, nelere dikkat edilmesi gerektiğinden, turuncu plakanın özeliklerinden bahsedilmektedir.

Nakliye (Transport) Uygulaması

Sefere çıkmadan önce yapılması gerekenler, yükleme-boşaltma kurallarından, yükleme güvenliğinden bahsedilmektedir.

TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

Tehlikeli madde taşınması sırasında görev alan gönderen, taşımacı, paketleyen, boşaltan, yükleyen, tank operatörü, araç sürücüsü vb. görev ve sorumluluklarındanbahsedilmektedir.
Kaza Bildirimi, Alınacak Önlemler, Yangın Eğitimi

Herhangi bir kaza anında sürücünün yapması gerekenler, gerekli birimlerle iletişime geçebilmesi, alınacak önlemlerden bahsedilir. Yangın sınıfları, müdahale koşulları anlatılır.
Araçlarda Bulundurulması Gereken Evraklar Nelerdir?
Taşıma Evrakı,
Yazılı Talimatlar,
ADR-SRC 5 Belgesi
Resimli Resmi Belge (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet gibi)
ADR Uygunluk Belgesi,
ADR İstisnai Anlaşmasının Kopyası (İstisnai taşımalarda gereklidir.)
Belirli patlayıcı maddelerin taşınması için özel izin/ yetki belgesi
Radyoaktif Maddeler için taşıma izni (5.1.5.2.2)
Konteyner/ Araç Paketleme Sertifikası (IMO Belgesi)
Araçlarda Bulundurulması Gereken Evrakların Amacı:
Sürücüye taşıdığı madde hakkında bilgileri vermek,
Sürücüye taşıdığı madde hakkında bilgileri vermek,
Kontroller esnasında yetkililere bilgi vermek,
Kaza durumunda yardım ekiplerine bilgi vermek,
Taşıma Evrakı:
Taşınan tehlikeli maddeyi tanıtır.
Gönderen ülkenin resmi dilinde ve İngilizce, Almanca ve Fransızcadan birisi olmalıdır.
Sürücüye, taşımacı(nakliyeci) tarafından verilir.
Taşıma evrakında; UN (BM) numarası, Tam Sevkiyat İsmi, Maddenin Sınıfı, Paketleme Grubu, Gönderenin Adı ve Adresi, Alıcının Adı ve Adresi
Örnek: UN 1824 Sodyum hidroksit Çözeltisi, 8, II (Birleşmiş Milletler Numarası 1824, Sodyum hidroksit, Sınıf 8 Aşındırıcı Asidik Madde, Paketleme Grubu II Orta Derece Tehlikeli Madde)
SINIF 1 PATLAYICI MADDE EĞİTİMİ
Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimidir. Temel eğitim alındıktan sonra 8 saatlik patlayıcı madde uzmanlık eğitimi alınır. Kurumumuz Ulaştırma Bakanlığı’nca Sınıf 1 Patlayıcı Madde ve Nesnelerin eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir.

SINIF 7 PATLAYICI MADDE EĞİTİMİ
Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitimidir. Temel eğitim alındıktan sonra 8 saatlik radyoaktif madde uzmanlık eğitimi alınır. Kurumumuz Ulaştırma Bakanlığı’nca Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler konusunda eğitim vermeye yetkilendirilmiştir.

Psikoteknik Değerlendirme

Psikoteknik değerlendirme raporu nedir?
Sürücülerin sürüşle ilgili özel zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir. Temel zihinsel beceriler “dikkat, algı, bellek, izleme ve muhakeme” ve psikomotor beceriler ise “el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini ve çarpışma zamanı tahmini” olarak tanımlanabilir. Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Avrupa ‘da psikoteknik değerlendirme özellikle gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya(emtia) taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlanmak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir.

Karayolları Taşıma yönetmeliğinde madde 60 a göre sürücülerin her 5 yılda bir bedeni ve psikoteknik açıdansağlıklı olduklarına dair bir sağlık raporunu yetkili sağlık ve psikoteknik değerleme belgesi kuruluşlarından almaları gerekmektedir.

Kanun Yükümlülüğü
2004 yılında yürülüğe girmiş olup 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ek madde çalışmaları son yıllarda hızlandığı ve çalışmalar yeni tamamlandığı için Yönetmeliğin gerektirdiği koşulların kontrolleri ancak başlamıştır.Her bir uyarı puanı 5 ceza puanıdır.50 puanı dolduran sürücünün yetki belgesi iptal olur.Psikoteknik belgesi olmayan sürücüye 805 TL para cezası uygulanır.Firma sahiplerine ise 355 TL para cezası uygulanır.Psikoteknik belgesi olmayanlara kaza anında Trafik sigortası ve kasgodan yararlanamazlar.Yük ve yolcu taşıması yapan şoförlerin psikoteknik belgesi alması zorunludur.06.2012 tarihinden sonra bu uygulama tüm ehliyeti olan herkese uygulanacaktır.b)Merkezimiz 100 ceza puanı,alkol yada hızdan dolayı ehliyetine el konulan sürücüler için gereken psikoteknik muayene raporunu vermektedir.

Psikoteknik belgesi için gerekli evraklar;
2 adet resim
Kimlik fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Hangi Testler Uygulanır?
Seçici dikkat düzeyi – Anlama & Değerlendirme – Hız & Mesafe algılama Görüş Açısı & Koordinasyon – Görsel Süreklilik – Dikkat & Problem Çözme

1. KISIM
Madde 36 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin; d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları, şarttır.

2. KISIM
Yetki belgesi sahibi yükümlülükleri;

Madde 43 (17) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri haiz şoförleri çalıştırmakla yükümlüdürler.

ODY-ÜDY Belgeleri

ÜDY ve ODY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu
30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

Üdy türü mesleki yeterlilik belgesi 4′ e ayrılır.
ÜDY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ÜDY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
ÜDY Kanun Yükümlülüğü
ÜDY belgesi olmayan Yük ve Yolcu taşımacılığı yapan firma sahiplerine 30.06.2010 tarihinden ceza yediği tarihe kadar aylık 800TL ceza yazılır. 24.02.2006 tarihinden önce 5 yıl üst düzey yöneticilik yaptığını belgeleyen ÜDY belgesini bizden alabilirler. 24.02.2006 tarihinden önce yöneti olmayanlar, belirtilen tarihten sonra yönetici olsalar bile kursa katılmak zorundadır. B1, C2, D1, L1, M2, M3, P2, R1, R2, T1, Tüm yetki belgesi bulunanlar gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet üst düzey yöneticisi ÜDY bir adet orta düzey yönetici ODY belgesine sahip kişileri istihdam etmek zorundadır.

Üst Düzey Yönetici (ÜDY)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY belgesi kursuna tabi olanlar için gerekli evraklar;
4 adet fotoğraf
Diploma fotokopisi(en az lise mezunu)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ÜDY belgesi ve kurstan muaf olanlar için gerekli evraklar
24.02.2006’dan önce çalışma süresinin en az 5 yıl sürelerinin yer aldığı firma belgesi
İmza sirküleri
24.02.2006’dan önce en az 5 yıl çalışma süresinin yer aldığı sigorta vaya bağ-kur dökümü
Uluslararası yolcu taşımacılığı yaptığını gösteren ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet fotoğraf
Orta Düzey Yönetici (ODY)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY belgesi kursuna tabi olanlar için gerekli evraklar;
4 adet fotoğraf
Diploma fotokopisi(en az lise mezunu)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ODY belgesi ve kurstan muhaf olanlar için gerekli evraklar
24.02.2006’dan önce çalışma süresinin en az 5 yıl sürelerinin yer aldığı firma belgesi
İmza sirküleri
24.02.2006’dan önce en az 5 yıl çalışma süresinin yer aldığı sigorta vaya bağ-kur dökümü
Uluslararası yolcu taşımacılığı yaptığını gösteren ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet fotoğraf
ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır.
ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ODY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

İş Sağlığı ve Risk Analizi

1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre risk analizi yaptırmayan tüm işyerlerini yüklü miktarda ceza bekliyor.

“İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanan Risk Analizi ve Acil Durum Planı’nı tüm işyerlerinin hazırlaması gerekiyor.

İşyerlerinde Risk Analizi ve Acil Durum Planı Formu’nu doldurmak sorumluların yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor, gerekli önlemleri de almak gerekiyor. Formlar apartmanlar gibi az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren yerler için 4, çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

Risk analizi yaptırmayanlara ise ilk aydan başlamak üzere her ay için 3 bin 234 liranın yanısıra her ay için de 4 bin 851 lira aykırılığın devamı cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesilecek.”ve belgesi olmayan her personel içinde aylık 1000 TL